Effect of Secoisolariciresinol Diglukosid on Breast Cancer A Cell Culture Study


Özgöçmen M., Bayram D.

International Medical Congress of Izmir Democracy University, İzmir, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.573-577

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.573-577
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ-AMAÇ: Dünya genelinde ölüm nedenleri arasında kanser ikinci sırada yer almaktadır ve meme kanseri kadınlar arasında en sık rastlanan kanser tipidir. Bu nedenle meme kanserine yönelik alternatif tedaviler sürekli gündemdedir. Sekoisolarikiresinol diglukosid (SDG) tek yıllık bir kültür bitkisi olan Linum Usitatissimum’ un (keten tohumu) etken maddesidir. Linum Usitatissimum; antikanser, antiviral, antibakteriyal ve antifungal özelliklere sahip bitkisel östrojen bakımından zengin bir bitkidir. Bu özelliklerinden dolayı kanser araştırmalarında SDG kullanımı oldukça artmıştır. Çalışmamızda MCF-7 ve MDA-MB-231 insan meme kanseri hücre hatları üzerine SDG’nin, hücre çoğalmasına ve apoptoza sebep olup olmadığını incelemeyi amaçladık. GEREÇ-YÖNTEM: MCF-7 ve MDA-MB-231 meme kanseri hücre hatları kültürde üretildikten sonra, hücreler SDG ile 24, 48 ve 72 saat süreyle inkübe edildi. Çalışmamızda olası apoptozisi gözlemlemek için TUNEL yöntemi, hücrelerdeki çoğalmayı gözlemlemek için BrDU yöntemi kullanıldı. BULGULAR: MCF-7 ve MDA-MB-231 meme kanseri hücrelerinde SDG’ nin 24. 48. ve 72. saatler için IC50 inhibisyon dozu 50 µm/ml olarak belirlendi. İki boyutlu kültürde kontrol grubunda bulunan sentez fazındaki MCF-7 ve MDA-MB-231 hücre çekirdeklerinin çoğunda, SDG uygulanan gruba kıyasla çok sayıda BrdU ile işaretlenen hücre gözlendi. TUNEL boyamada ise SDG uygulanan grupta kontrol grubuna kıyasla çok sayıda pozitif boyanma belirlendi. TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda iki boyutlu kültürde immünohistokimyasal analizler sonucunda SDG’nin apoptotik yolla kanser hücrelerinin sayısında azalmaya sebep olduğunu gözlemledik. Çalışmamızın, ileride yapılacak hücre kültürü çalışmalarına katkı sağlayacağına inanmaktayız. Bulgularımızın desteklenmesi için yapılacak daha ileri deneysel çalışmalara ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler: Apoptozis, Linum Usitatissimum, meme kanseri