TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA YORGUNLUK DÜZEYİNİN UYKU KALİTESİ,YAŞAM KALİTESİ VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ İLE İLİŞKİSİ


BULUT S., BAŞKURT Z. , BAŞKURT F.

2nd International Health Sciences and Life Congress, 24 - 27 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text