Aşırı Aktif Mesanede Asistan Yaklaşımı Klinik Pratik Uygulama ve Güncel Klavuzlar Eşliğinde Değerlendirme


ERGÜN O.

Alt Üriner sistem Hastalıklarına Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, Turkey, 6 - 07 May 2009

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes