Otel Çalışanlarının İşten Ayrılma Niyetlerinin Turizm Eğitimi Alma Durumuna Göre Karşılaştırılması: Antalya Örneği


ERDOĞAN MORÇİN S. , MORÇİN İ.

II. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, 25 - 26 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text