THE USE AND APPLICATIONS OF BATIK TECHNIQUE WITH DIFFERENT TEXTILE SURFACE METHODS


Creative Commons License

Aydoğan M., Oyman N. R.

Art-e Sanat Dergisi, vol.14, no.28, pp.728-752, 2021 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 28
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.21602/sduarte.986173
  • Title of Journal : Art-e Sanat Dergisi
  • Page Numbers: pp.728-752

Abstract

In textile surface arrangements, besides the production methods in fashion design and traditional arts, such as Kırkyama, quilting, ikat, felt, marbling (textile marbling), shibori, avalon, schenille, organic dyeing (eco dye) and natural plant printing (eco printing) techniques, color, pattern, form, form and touch are also very important. It is thought that these textile surface arrangement techniques, which can be created with unique materials and techniques, can contribute to the diversity of three-dimensional design in fashion design and traditional arts when used together with the Batik technique. The article was prepared by using qualitative research methods, literature review and applied experimental methods. Batik Technique, one of the reserved dyeing techniques; While used together with different textile surface arrangement methods, a nine-piece creation was prepared within the framework of a certain theme, using different application, sewing and dyeing methods. The necessity of keeping Batik technique, which is evaluated in the same category as fabric dyeing/reservation techniques during the creation stages, should be kept another from other fabric dyeing methods has also been put forward as the finding of the article. 

Rezerve boyama tekniklerinden (reşit dyeing) Batik tekniğinin, tekstil yüzey düzenleme yöntemleri içerisinde ayrı bir yeri vardır. Tekstil yüzey düzenlemelerinde de Kırkyama, yorganlama, ikat, keçe, ebru (tekstil ebrusu), shibori, avalon, schenille, organik boyama (eco dye) ve doğal bitki baskısı (eco printing) teknikleri gibi moda tasarımı ve geleneksel sanatlarda üretim yöntemlerinin yanında renk, desen, biçim, form ve tuşe de çok önemlidir. Kendine özgü materyal ve tekniklerle oluşturulabilen bu tekstil yüzey düzenleme teknikleri, Batik tekniğiyle birlikte kullanıldığında, moda tasarımı ile geleneksel sanatlardaki üç boyutlu tasarım çeşitliliğine katkı sağlayabileceği düşünülmüştür. Makale, nitel araştırma yöntemlerinden alanyazın taraması ve uygulamalı deneysel yöntemler kullanılarak hazırlanmıştır. Rezerve boyama tekniklerinden Batik Tekniğinin; farklı kumaş manipülasyon yöntemleriyle birlikte kullanılırken, belli bir tema çerçevesinde farklı uygulama, dikiş ve boyama yöntemleri tasarlanarak dokuz parçalık bir kreasyon (yaratım) hazırlanmıştır. Kreasyon yapım aşamalarında kumaş boyama/rezerve teknikleriyle aynı kategoride değerlendirilen Batik tekniğinin, diğer kumaş boyama yöntemlerden ayrı tutulması gerekliliği de makalenin bulgusu olarak ortaya konulmuştur.