Türk Kültüründe Liderlik: Kavramsal Bir Değerlendirme,


ERDOĞAN MORÇİN S., MORÇİN İ., KORKMAZ ÖZCAN Z.

III.ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARI KONGRESİ, 10 - 11 November 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes