Bursa ve Ankara atmosferinde ölçülen uçucu organik bileşik konsantrasyonlarının zamansal değişimlerinin incelenmesi


YORULMAZ S., CİVAN M., TUNCEL S. G.

4. Ulusal hava kirliliği ve kontrolü sempozyumu, Ankara, Turkey, 25 - 27 October 2010, pp.662-668

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.662-668
  • Süleyman Demirel University Affiliated: No