Son Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinde COVID-19 Pandemi Sürecinin Klinik Karar Vermede Anksiyete ve Özgüven Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi


Arda Sürücü H., Öztürk Çopur E., Sungur M., Baksi A.

Göbeklitepe International Journal Of Medical Sciences, vol.5, no.7, pp.135-147, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 7
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.55433/gsbd.110
  • Title of Journal : Göbeklitepe International Journal Of Medical Sciences
  • Page Numbers: pp.135-147

Abstract

Bu çalışma, son sınıf hemşirelik öğrencilerinde COVID-19 pandemi sürecinin klinik karar vermede anksiyete ve özgüven düzeyleri üzerine etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma tanımlayıcı tiptedir. Araştırmanın örneklemini 161 son sınıf hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Veriler “Kişisel Bilgi Formu ve Hemşirelikte Klinik Karar Verme Anksiyete ve Özgüven Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 25.0 programı kullanılmıştır. Son sınıf hemşirelik öğrencilerinin klinik karar vermede anksiyete toplam puanı 73.03±24.66 (27.00-162.00) ve özgüven toplam puanı 92.97±27.67 (27.00-162.00)’dır. Öğrencilerin klinik karar vermede anksiyete düzeyleri ile yaş ve pandemi nedeniyle mesleğe başlama motivasyonunun etkilenmesi açısından anlamlı fark bulunmuştur. Özgüven düzeyleri ile ailesinde COVID-19 tanısı alma ve eğitimden memnun olma, hemşireliği isteyerek seçme, eğitim sürecindeki teorik bilgiyi klinik uygulamada kullanma, pandemide hastanede uygulama yapamamanın klinik karar vermede anksiyete ve özgüvenlerini etkileme durumu ve pandemi nedeniyle mesleğe başlama motivasyonunun etkilenmesi açısından istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır. Son sınıf hemşirelik öğrencilerinin pandemide klinik ortamda uygulama yapamamasının klinik karar vermede anksiyetelerini arttırdığı ve özgüvenlerini azalttığı saptanmıştır. Mezuniyet sonrası klinik oryantasyon/uyum ve hizmet içi eğitim programlarının sürelerinin uzatılması önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: Anksiyete, COVID-19, hemşirelik öğrencileri, özgüven, pandemi