Urban Toponymy in Turkey after the July 15 Coups Attempt Experience


Aliağaoğlu A., Çetinkaya S.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2021, no.53, pp.180-192, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Coups are events that leave multiple traces in the life of society. Turkey is one of the countries where coup experience is frequent. Thanks to the national will, the July 15 coup remained at the level of attempt and failed. Many people lost their lives or were injured in the attempt, which is a collection of painful and bad experiences. This negative experience was reproduced textually through the names in the urban space, and the place names rejuvenated. In the study, newspaper archives and related field writing were analyzed. The issue is addressed not by traditional approach, but by critical approach, and emphasis is placed on the political cause behind the added names. The multiplicity of martyrs caused by the initiative caused the Martyrs Street to gain a different content. National Will, July 15 phrases and especially the name Omer Halisdemir have been reproduced in different ways in the names of streets, neighborhoods and squares in the urban space in order to make the memory of the coup attempt permanent.

Darbeler toplum hayatında çok yönlü izler bırakan olaylardır. Türkiye darbe deneyiminin sıkça yaşandığı ülkelerden biridir. 15 Temmuz darbesi milli irade sayesinde kalkışma düzeyinde kalmış, başarılı olamamıştır. Acı ve kötü deneyimler bütünü olan kalkışmada, çok sayıda insan hayatını kaybetmiş veya yaralanmıştır. Bu olumsuz deneyim şehirsel mekanda adlar vasıtasıyla metinsel olarak yeniden üretilmiş, yer adlarında gençleşme yaşanmıştır. Çalışmada gazete arşivleri ve ilgili alan yazın analiz edilmiştir. Konu, geleneksel yaklaşımla değil, eleştirel yaklaşımla ele alınmakta, eklenen adların arka planındaki politik nedene vurgu yapılmaktadır. Girişim olayının neden olduğu şehit sayısının çokluğu, şehitler caddesinin farklı bir içerik kazanmasına neden olmuştur. Milli İrade, 15 Temmuz kelime öbekleri ve özellikle Ömer Halisdemir adı darbe girişimini hatırlamayı sürekli hale getirmek için değişik şekillerde şehirsel mekânda cadde, mahalle ve meydan adlarında yeniden üretilmiştir.