Böbrek ile ilgili morfolojik yapı hacimlerinin stereolojik yöntemle araştırılması


Creative Commons License

Malas M. A., Sulak O., Üngör B., Çetin E., Albay S.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.9, no.4, pp.1-5, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

 Amaç: Çalışmamızda stereolojik yöntem kullanılarak raflarda böbreğin total hacmi ve böbrek pelvis hacminin belirlenmesi amaçlandı. Gereç ve yöntem: Çalışmamızda anomali ve patolojisi olmayan beş erkek ve beş dişi rat kullanıldı. Rafların ağırlıkları 150-200 gram arasında değişiyordu. Cavalier yöntemi kullanılarak böbreğin total hacmi ve pelvis hacmi tahmin edildi. Daha sonra böbreğin yoğunluğu belirlendi. Bulgular: Cinsler, sağ ve sol böbrek arasında böbrek hacimleri farklıydı ama böbrek total hacmi / pelvis hacmi oranının cinsler, sağ ve sol böbrek arasında farklı olmadığı belirlendi (p>0.05). Böbrek parametreleri arasında ise müspet yönde korelasyon vardı (p<0.001) Sonuç: Cinsler arasında ve sağ - sol böbrekler arasında total böbrek ve renal pelvis hacminin farklılık göster­diği saptandı.