Japon Bıldırcınlarında Kuluçkalık Yumurta Ağırlığı, Şekli, Hacmi ve Kabuk Yüzey Alanının Kuluçkanın Seyri ve Civciv Çıkış Ağırlığı Üzerine Etkileri


Creative Commons License

Çal H., Aktan S.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.17-25, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.17-25

Abstract

 Bu çalışmada farklı yöntemlerle hesaplanan kabuk yüzey alanı (KYA) ve hacmi (YH) ile kuluçkanın seyri içinde yumurta ağırlığı (YA), kabuk sıcaklığı (KS), oransal nem kaybı (ONK) ve civciv çıkış ağırlığı (ÇA) arasındaki ilişkiler ve değişimler incelenmiştir. On haftalık yaştaki Japon bıldırcınlarından elde edilen toplam 565 kuluçkalık yumurta kullanılmıştır. KYA ve YH, önceki araştırmacıların geliştirdiği tahmin denklemleri ve sayısal görüntü analizi yazılımıyla hesaplanmıştır. Tahmin denklemleriyle elde edilen KYA ve YH değerlerinin tamamı, sayısal görüntü analiziyle elde edilenlerden istatistiki olarak önemli düzeyde farklı bulunmuştur (P<0,0001). KS gelişme döneminin ilk yarısında makine sıcaklığından daha düşükken, ikinci yarısında daha yüksek olmuştur. Yumurtalar irileştikçe, KYA oransal olarak azalmış ve ONK de zorlaşmıştır. KYA ile KYA/YH oranı ve yine YH ile KYA/YH oranı arasında önemli düzeyde yüksek negatif korelasyonlar bulunmuştur (P<0,01). ÇA ile KYA/YH arasında da önemli düzeyde yüksek negatif korelasyon belirlenmiştir (P<0,01). Yani YA arttıkça, beklendiği üzere KYA, YH ve ÇA artmakta, ancak KYA/YH azalmaktadır. KYA ve YH arttıkça ONK azalmakta, ideal nem kaybının sağlanması güçleşmekte ve ısıl dengenin korunmasında sorunlar yaşanabilmektedir. Bulgular dolaylı olarak, damızlık sürü ve kuluçka idaresi açısından üniformitenin önemine de işaret etmektedir. Tür içi ve türler arası yumurta şekil farklılıklarına bağlı olarak genelleştirilmiş KYA ve YH tahmin denklemlerinin kullanımı hatalı olabilmektedir. Çalışma kolaylığı ve doğruluk açısından görüntü analizinin tercih edilebileceği sonucuna ulaşılmıştır.