Yöneticilerin Örgütsel Çatışma Yönetiminde Modern Liderlik Tarzlarının Rolü: Karşılaştırmalı Bir Araştırma


Creative Commons License

TÜFEKCİ N., HAQE S. H.

Journal of Current Researches on Health Sector, vol.9, no.1, pp.9-24, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Journal of Current Researches on Health Sector
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.9-24
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

The objective of this study is to explore the impact of the transformative and interactionist leadership styles of the scholar managers working at universities on dimensions of organizational conflict. Besides, the study also aims at exploring the differences in leadership styles of managers working at universities in different countries. The scale developed by Bass and Avolio (1995) and translated and adapted into Turkish by Erkuş and Günlü (2008) has been used to determine the leadership styles. “Conflict Management Strategies Scale” developed by Rahim (2001) has been used to determine the conflict management strategies. The scales have been applied on a sample group of 190 individuals (Dean, Vice-Dean, Department Head) working as managers at Süleyman Demirel University and Baghdad University and the data set has been obtained. The hypotheses developed in accordance with the objective of the study have been tested through SPSS and LISREL soft wares. It has been found that some of the dimensions of transformative and interactionist leadership styles have impact on dimensions of organizational conflict as a result of hypotheses tests. It has also been suggested that the leadership styles among the scholar managers at Süleyman Demirel University and Baghdad University have demonstrated variances.  

Bu araştırmanın temel amacı, üniversitlerde görev yapan akademisyen yöneticilerin,  dönüştürücü liderlik ve etkileşimci liderlik tarzlarının örgütsel çatışma boyutlarına etkisini araştırmak olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte farklı ülkelerdeki üniversitelerde görev yapan yöneticilerin liderlik tarzlarındaki farklılıkların araştırılması da amaçlanmıştır. Liderlik tarzlarının ölçümü için Bass ve Avolio (1995) geliştirilen, Erkuş ve Günlü (2008) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ölçek kullanılmıştır. Çatışma yönetimi stratejilerini ölçmek için ise Rahim (2001) tarafından geliştirilen “Çatışma Yönetimi Stratejileri Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekler, Süleyman Demirel Üniversitesi ile Bağdat Üniversitesi’nde yönetim kadrolarında görev yapan akademisyenlerden (Dekan, Dekan Yardımcısı, Bölüm Başkanı) oluşan 190 kişilik örneklemden veri seti oluşturulmuştur. Araştırmanın amacına bağlı olarak oluşturulan hipotezler, SPSS ve LISREL paket programları vasıtasıyla test edilmiştir. Hipotez testleri sonucunda dönüştürücü liderlik ve etkileşimci liderlik boyutlarının bazılarının örgütsel çatışma boyutlarına etki ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca Süleyman Demirel Üniversitesi ile Bağdat Üniversitesi’nde görev yapan akademisyen yöneticilerin liderlik türlerinin farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.