Geriatrik bireylerin düşme korkularının mobilite ve günlük yaşam aktiviteleri üzerine etkisinin incelenmesi Pilot çalışma


KARAPINAR M. , DEMİRCİOĞLU A., ERTAN Ü. K. , ABİT KOCAMAN A., FIRAT T., KIRDI N.

16.Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 21 - 24 April 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text