Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Endüstri 4.0 Algıları ve Farkındalık Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma


KAYA E., Kıyıcı H., Demirbaş M. B.

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 - 13 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes