El Mütenebbî Dîvânından Et Teşbîh l Beliğ Sanatına Örnekler


ÖZDEMİR S.

Dokuz Eylül Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.19, pp.61-78, 2004 (Peer-Reviewed Journal)