Bakteriyel Selüloz ile Renk Gideriminin Box-Behnken Tasarım Yöntemi ile Araştırılması


SOFU A. , SAYILGAN E.

International Congress on Engineering and Architecture (ENAR-2018), 14 - 16 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text