DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRASIN PALEO-KULEÖNÜ GÖLÜ’NDEKİ İZLERİ: 50 BİN YILIN ÖYKÜSÜ


Hürmüzlü Kortholt B. (Editor), Şenkul Ç. (Editor), Ünlü Y. (Editor), Kılınç G. (Editor)

Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2022

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Süleyman Demirel Üniversitesi
  • City: Isparta
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Doğa Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden farklı

disiplinlerden araştırmacıların bir araya gelerek

hazırladığı bu kitap, Isparta İl sınırlarında yer

alan Kuleönü Ovası ve çevresinin tarihsel süreç

içerisinde geçirdiği değişimler ve gelişmeleri irdeleyen,

Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel

Araştırma Koordinasyon Birimi tarafından

desteklenen (SBG-2019-7010 ve SBG-2022-

8799 nolu) projenin sonuçlarını ele almaktadır.

Bu izlerin etkilerinin ve sonuçlarının nasıl/ne

zaman olduğu sorularını yanıtlamak amacıyla

bir araya gelen yazar grubu bir yandan fenolojik

ve biyolojik veriler gibi gözlenmiş ve ölçüme dayalı

doğrudan kayıtlara ve jeomorfolojik (arazi

şekilleri), litolojik (sediment depoları), biyolojik

(sediment içerisinde korunmuş makro ve

mikro fosiller) verilerden oluşan dolaylı kayıtları

değerlendirirken; bir yandan da tarihsel kayıtlar

ve arkeolojik buluntu ve bulgular detaylı

olarak değerlendirilmiştir.

Proje kapsamında multidisipliner bir ekiple

yaklaşık 3 yıl süreyle çalışmalar yürütülmüştür.

Paleo-Kuleönü Gölü kuruyan ve kurumakta

olan gölsel/sulak alanların çevresindeki yerleşimler

ile birlikte hikayesini anlatan örnek

alanlardan biri olarak bu kitapta sunulan veriler

ile okuyucuya tanıtılmaktadır.Gerçekleştirilen

proje çalışmaları kapsamında, araştırma sahası

içerisinde bulunan Kuleönü Ovası’nın günümüzden

50.000 yıl öncesinden 1950’li yılların

başına kadar, bugün tarım arazisi olarak kullanılan

ova tabanının bir göl alanı olduğu saptanmıştır.

Bu gölün çevresinde ve etki alanında yer

alan çok sayıda yerleşmede, araştırmalardan

elde edilen verilerin izin verdiği ölçüde, yerleşim

tarihinin anlaşılması hedeflenmiştir. Antik

dönemde itibaren Kuleönü Ovası ve çevresinde

kalan yerleşimler bütüncül olarak tarihsel bir

dizilimle okuyucuya sunulmaktadır.

Süleyman Demirel Üniversitesi misyon

olarak seçtiği Isparta’nın kültürel ve tarihsel

belleğinin araştırılması kapsamında yürütülen

bu proje S.D.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri

Koordinasyon Birimi desteği ile gerçekleştirilmiştir.

Kuruma ve desteklerini proje boyunca

esirgemeyen Süleyman Demirel Üniversitesi

Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI ile

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet SALTAN

ve Araştırma ve Yenilikçilik Direktörü Prof. Dr.

Serdal TERZİ’ye teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca,

proje sürecinde Radyokarbon Tarihlendirme

analizlerinin gerçekleşmesi sürecinde destekleri

için TÜBİTAK MAM’a, kaynak kişiler ile görüşmeleri

sağlayan Okan OKDEMİR’e; kitabın

yayına hazırlanması sürecinde yardımları için

Yasemin ÜNLÜ ve Gurbet KILINÇ’a; Kuleönü

ve çevresi hakkında bizimle kaynak paylaşan

kişilere (Mehmet TUNCA, Süleyman KÖSE,

Ömer DOĞAN, Şükrü ÜNLÜSOY, Ahmet Turan

ÜNAY, Süleyman AKYOKUŞ, Hasan Hüseyin

KOÇ, Mustafa YEŞİLTEPE, Murat YEŞİLTEPE

ve V. KAHRAMAN); Atabey İlçe Kaymakamlığı

ve Atabey Belediyesi’ne yardımlarından dolayı

teşekkür ederiz.