Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinde Kök Kanal Dolgulu Dişlerde Oluşan Artefaktların Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Aydoğmuş Erik A., Yıldırım D. , Erik C. E.

Selcuk Dental Journal, vol.8, no.3, pp.796-801, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.15311/selcukdentj.997425
  • Title of Journal : Selcuk Dental Journal
  • Page Numbers: pp.796-801

Abstract

Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinde Kök Kanal Dolgulu Dişlerde Oluşan Artefaktların Değerlendirilmesi Amaç: Bu çalışmanın amacı, kök kanal dolgulu dişlerin KIBT görüntülerinde oluşan artefakt tiplerini belirlemek oluşan artefaktların farklı kök kanal dolgu patları ve farklı görüntüleme parametreleriyle ilişkisini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmada AH Plus, AH 26, Sealapex, Sealite Regular, 2Seal, Endofill, MTA Fillapex, Well Root ST kök kanal dolgu patları ve guta-perka kullanılarak 63 çekilmiş insan kesici dişine kanal dolgusu yapıldı. Tüm dişler 0.4 mm voksel boyutunda 200 genişlik ve 60 mm yükseklikte FOV ile 0.2 mm voksel boyutunda 40 mm genişlik ve 50 mm yükseklikte FOV’da olmak üzere iki farklı parametrede, KIBT (Planmeca ProMax 3D Mid) ile görüntülendi. Görüntülerde streaking ve cupping artefakt tipleri belirlendi. Bulgular: Apikal kısımda artefakt görülme frekansı ve yüzde dağılımları koronal bölgeye göre anlamlı ölçüde azdı (p<0.01). Küçük FOV ve voksel parametresiyle koronal bölgede streaking artefaktı oluşumunda anlamlı farklılık gözlenmezken (p=0.15), apikal bölgede streaking artefaktı azaldı (p=0.006), cupping artefaktı ise koronal (p=0.004) ve apikalde (p=0.003) arttı. Sonuç: Farklı kanal patlarıyla ilişkili olarak KIBT görüntülerinde streaking ve cupping artefaktları, koronal kısımda daha fazla olmak üzere gözlenmektedir. Görüntülemede streaking artefaktının azaltılması için küçük FOV ve voksel boyutu tercih edilmelidir.