Bakır II Tayininde Tiyoüre Bileşiklerinin Elektrokatalitik Etkisinin İncelenmesi


SARDOHAN KÖSEOĞLU T. , KIR B., PERÇİN ÖZKORUCUKLU S., KÖSEOĞLU H. , KARİPCİN F., ÖZMEN İ.

8. Ulusal analitik kimya Kongresi, Isparta, Turkey, 30 May - 03 June 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Isparta
  • Country: Turkey