Bakır II Tayininde Tiyoüre Bileşiklerinin Elektrokatalitik Etkisinin İncelenmesi


SARDOHAN KÖSEOĞLU T., KIR B., PERÇİN ÖZKORUCUKLU S., KÖSEOĞLU H., KARİPCİN F., ÖZMEN İ.

8. Ulusal analitik kimya Kongresi, Isparta, Turkey, 30 May - 03 June 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Isparta
  • Country: Turkey
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes