Eleştirel Bir Değerlendirme: Ş. Çakar – E. Yıldırım – M. Tektaş – H. Altuner – S. Yıldız Kısacık – M. Eryaman, Niğde Müzesi Sikke Kataloğu, S. Yıldız Kısacık (Ed.), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2020. ISBN: 978-605-396-524-4


Creative Commons License

Köker H.

Colloquium Anatolicum, no.20, pp.105-138, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Book Review
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Colloquium Anatolicum
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.105-138
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Niğde Müzesi Sikke Kataloğu, ülkemizde son yıllarda artan numismatik çalışmalara ve özellikle müze koleksiyonlarındaki sikkelerin yayınlanmasına yönelik çalışmalara bir yenisini eklemesi bakımından önemlidir. Ancak bu çalışma, alanında uzman olmayan araştırmacılar tarafından ve de maalesef bir uzman görüşü alınmadan gerçekleştirilmiş olması nedeniyle oldukça vahim hata ve yanlışlar içermektedir. Bu hatalar özellikle kitabın ilk bölümü olan ve Hellenistik Dönem ve Öncesi Sikkeleri başlığını taşıyan bölümde yoğunlaşmaktadır, ki bölümün neredeyse tümü hatalıdır. Kitabın geri kalan bölümlerinde de hatalar görülmekle birlikte bunlar asgari düzeydedir. Bu yazı, kitabın geneli ve tek tek bölümlerini ama özellikle ilk bölümü, ayrı alt başlıklar halinde ele alarak hata ve yanlış noktalar üzerinde durmaktadır. Genel itibarıyla eser hakkındaki değerlendirmeler hem bölüm yazarına/larına hem de numismatik alanına meraklı genç araştırmacılara doğru bir yol çizebilmek amacıyla kaleme alınmıştır.