Renal transplantasyon bekleyen hastalarda kollajen tip 2 A1 gen polimorfizminin aterosklerotik risk faktörleri ve valvüler kalsifikasyon ile ilişkisi


ŞAHİN F., ATAÇ B., YILMAZ Z., ELSÜRER AFŞAR R. , SEZER S., ÖZDEMİR ACAR F. N. , ...More

Renal transplantasyon bekleyen hastalarda östrojen reseptör-alfa xba ı ve pvu ıı gen polimorfizmlerinin metabolik kemik parametreleri üzerine etkisi., Turkey, 22 - 24 June 2005

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey