DETERMINATION OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS PREVALENCE AND ANTIBIOTIC RESISTANCE PROFILES AND RESISTANCE GENES IN TULUM CHEESE


Creative Commons License

Demirsıkan S., Tuncer Y.

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.9, no.3, pp.822-832, 2021 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.21923/jesd.918230
  • Title of Journal : Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
  • Page Numbers: pp.822-832

Abstract

Bu çalışmada, Isparta ilinde satışı yapılan Tulum peyniri örneklerinde Staphylococcus aureus yayğınlığının tespiti ve S. aureus izolatlarında antibiyotik direnç profillerinin ve direnç genlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 75 Tulum peyniri örneğinden toplam 141 muhtemel S. aureus kolonisi izole edilmiştir. Gram boyama ve katalaz testi sonucu izolatların 100’ünün Gram pozitif kok morfolojisinde ve katalaz pozitif özellik gösterdiği tespit edilmiştir. Bu izolatların S. aureus türü üyesi olup olmadığı S. aureus’da termostabil nükleaz genine (nuc) özgü primer çiftleri kullanılarak polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile araştırılmıştır. PZR denemeleri sonucu 15 izolatta nuc genine özgü 458 bç büyüklüğünde amplikonlar elde edilmiştir. Tulum peyniri örneklerinde S. aureus bulunma sıklığı % 13.33 (10/75) olarak hesaplanmıştır. 15 S. aureus izolatının disk difüzyon testi sonucu en dirençli olduğu antibiyotiğin penisilin G olduğu tespit edilmiştir. İzolatlarda en sık rastlanan antibiyotik direnç geninin blaZ olduğu belirlenmiştir. blaZ geni dışında izolatlarda mecA, msrA ve msrB geni varlığı tespit edilmiştir. Düşük oranda da olsa tulum peyniri örneklerinde S. aureus varlığına rastlanılması tüketici sağlığı açısından endişe uyandırıcıdır.