5-[(E)-(5-sülfonil-1,3,4-thiadiazol-2-yl)diazenil]pirimidin-2,4,6(1H,3H,5H)- trion ile Modifiye Edilen Silikajel Katı Sorbenti Kullanılarak Sulu Çözeltiden Th(IV) Adsorpsiyonunda Termodinamik Özelliklerin İncelenmesi ve Adsorpsiyon İzotermlerinin Oluşturulması


KIRKAN B., AYÇIK G.

7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Turkey, 1 - 05 September 2014

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes