Elmaların Görüntü İşleme Yöntemi ile Sınıflandırılması ve Leke Tespiti


Creative Commons License

SOFU M. M. , ER O., KAYACAN M. C. , CETİŞLİ B.

Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, vol.8, pp.12-25, 2013 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8
  • Publication Date: 2013
  • Title of Journal : Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi
  • Page Numbers: pp.12-25

Abstract

Free competition is rapidly becoming widespread, in a globalizing world of trade between the sine qua non of quality,
affordability and customer satisfaction as it can be said. Spread relentlessly in every area of competition, are becoming
increasingly common in agriculture and agriculture-based automation industry. World-wide in our country are among the
prominent sectors of agriculture and agro-based industrial sector, productivity, quality and automation in recent times for the
studies are gaining speed. Per ton in terms of quality and efficiency of automation is very important for fruit processing and
classification. Related to the production of quality fruits provided by the manufacturer or is to make all kinds of conditions.
Despite this classification, and packaging captured the same technological level. The province of Isparta in Turkey in terms of
apple production is located in the first place with a share of 19.78%. During the launch of the apples in the region, many
classification machines used in cold storage. These machines are able to distinguish between fully automatic ones in terms of
size and color in apples. Apple on the spots (natural stain, bruise, rust,) as the subject of detection is still a work continues to
investigate. In this study, detection of stains and spots on the apples with the aim of the classification method of image
processing using a variety of studies were conducted on apples.

Serbest rekabetin hızla yaygınlaştığı, küreselleşen dünyada ticaretin olmazsa olmazları arasındaki kavramlar kalite,
ekonomiklik ve müşteri memnuniyeti olarak söylenebilir. Her alanda acımasızca yaygınlaşan rekabet, tarım ve tarıma dayalı
otomasyon sektöründe de hızla yaygınlaşmaktadır. Dünya ölçeğinde ülkemizin öne çıkan sektörleri arasında olan tarım ve
tarıma dayalı sanayi sektöründe verimlilik, kalite ve otomasyona yönelik çalışmalar da son zamanlarda hız kazanmaktadır.
Kalite ve verimlilik bakımından ton başına meyve işleme ve sınıflama için otomasyon büyük önem arz etmektedir. Meyvelerin
kaliteli üretimiyle ilgili her türlü şartlar üreticiler tarafından sağlanmakta ya da sağlanmaya çalışılmaktadır. Buna rağmen
sınıflama ve ambalajlamada aynı teknolojik seviye yakalanamamaktadır. Isparta ili elma üretimi bakımından Türkiye'de
%19.78 pay ile ilk sırada yer almaktadır. Elmaların pazara sunulması sırasında, bölgede soğuk hava depolarında birçok
sınıflama makineleri kullanılmaktadır. Bu makinelerin tam otomatik olanları elmaları renk ve boyut bakımından ayırt
edebilmektedir. Elma üzerindeki lekeler (doğal leke, çürük, pas,) tespiti hala bir çalışma konusu olarak araştırılması devam
etmektedir. Bu çalışmada elmalar üzerindeki renk, boyut ve lekelerin tespit edilmesi ve lekelerin sınıflandırılması amacı ile
görüntü işleme yöntemi kullanarak çeşitli elmalar üzerinde çalışmalar yapılmıştır.