SOSYAL MEDYA VE KAMU POLİTİKASI ÖRNEĞİ OLARAK TURİZM POLİTİKASI: ISPARTA ÖRNEĞİ


Korkmaz Özcan Z., Durğun S.

21. ULUSLARARASI KAMU YÖNETİMİ FORUMU, Eskişehir, Turkey, 24 - 26 March 2022, pp.1-15

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-15
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüz bilgi çağında yereldeki ihtiyaçların en etkin ve verimli şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla sosyal medyanın kullanımı oldukça yaygındır. Sosyal medyada yaşanan tüm gelişmelerden etkilenen kamu kurumlarında uygulanan kamu politikaları, uygulanış şekli bakımından kurumdan kuruma farklılık göstermektedir. Çalışmamızın amacı bir yerel yönetim birimi olarak belediyelerin sosyal medya kullanım şekli ve oranlarını kamu politikası örneği olan turizm politikaları çerçevesinde incelemektir. Araştırmada tümevarımsal bir yaklaşımla içerik analizi yöntemi kullanılmış olup, koronavirüs salgını öncesi ve sonrası belediyelerin paylaşımlarındaki farklılıkları görebilmek amacıyla 2019-2020 yıl aralığı tercih edilmiştir. We are Social (2021) tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya platformları; Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube olması sebebiyle, Isparta il (merkez) ve ilçe belediyelerinin sosyal medya platformları incelemesi bu dört hesap üzerinden  gerçekleşmiştir. Sonuç olarak turist gelişimini desteklemek için uygulanan kamu politikalarına bakıldığında herhangi bir yazılı ve belirlenmiş bir politika veya el kitabına rastlanmamıştır. Fakat şeffaflık, demokrasi, katılımcılık ve hesap verebilirliğin etkisi ile sosyal medya kullanımının hemen her kurumda olduğu görülmektedir. Turizm içerikli paylaşımların ağırlıklı olarak Facebook üzerinden gerçekleştiği, bunların da “Etkinlik, konser, davet, toplantı”, “Önemli günler, anma, kutlama mesajları” ve “Şehir/manzara fotoğrafı” içerikli paylaşımların oluşturduğu görülmektedir.