SAĞLIK MESLEK GRUPLARINDA HUBRİS SENDROMUNUN VARLIĞINA İLİŞKİNKEŞFEDİCİ BİR ÇALIŞMA


UYSAL Ş. A. , ÇELİK R.

ULUSLARARASIİKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELERDERGİSİ, pp.103-118, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : ULUSLARARASIİKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELERDERGİSİ
  • Page Numbers: pp.103-118