ÖN ALAŞIMLANDIRILMIŞ Ti6Al4V TOZU İLE Ti(CP) TOZUNUN SIKIŞTIRILABİLME ŞARTLARININ ARAŞTIRILMASI


Creative Commons License

M. AL-DULAIMI M. N. , VAROL R.

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.6, no.1, pp.175-181, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.175-181

Abstract

The titanium products produced by powder metallurgy method, a decent position among the other materials and production methods. The aim of this study is to investigate the effect of lubrication (Zn-Stearat) which added to the titanium powder at different compaction pressure, to the green density, green strength, ejecting force to eject the products from the die, sintered density and others mechanical properties as well as the metallography for fracture surfaces of specimens. Then, all results of between two type of titanium (Ti6Al4V and Ti (CP)) powders are compared. In this experimental study, cold pressing with single acting press are applied. The amounts of lubrications (Zn-Stearat) are added and mixed with titanium powder is (0.5%, 0.75%, 1% and 1.1%) and each ratio are compacted in steel die at different compaction pressure (650- 900 MPa for Ti6Al4V) and (400-650 MPa for Ti (CP)). Two types of titanium powder compacts are sintered in 1250C? in argon gas atmospheric furnace. Three point bending test, impact test, hardness test and SEM –EDS analysis were applied to all specimens.

TM ile üretilen titanyum ürünleri birçok endüstriyel alanda, tıp alanında ve diğer sektörlerde kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı farklı sıkıştırma basınçlarında titanyum tozuna ilave edilen yağlayıcı (Zn-Stearat) miktarlarının ham yoğunluğa, ham dayanıma, kalıptan ürünün çıkartılması için gerekli olan çıkartma kuvvetine, sinterlenmiş yoğunluğa ve diğer mekanik özelliklere etkisinin araştırılmasının yanı sıra kırık yüzeylerin incelenmesidir. Bu deneysel çalışmada, titanyum tozuna eklenen ve karıştırılan yağlayıcı miktarları (0.5%, 0.75%, 1% ve 1.1%) olarak belirlenmiş ve bu oranlarla karıştırılan titanyum tozları farklı basınçlarda (Ti6Al4V için 650- 900 MPa) ve[Ti(CP)] için 400-650 MPa) sıkıştırılmıştır. Her iki çeşit Titanyum tozundan kompaktlar 1250C? sıcaklıkta argon gazlı atmosferik fırında sinterlenmiştir. Sinterlenmiş numunelere üç nokta eğme deneyi, darbe deneyi, sertlik deneyi ve SEM-EDS analizleri yapılmıştır.