Mağaza Atmosferi ve Müziğin Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarına Etkilerine Yönelik Bir Literatür Araştırması


Creative Commons License

Başdeğirmen A., TUNCA M. Z.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.23, no.4, pp.1305-1326, 2018 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 4
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.1305-1326

Abstract

The concepts of store atmosphere and in-store music are becoming increasingly important for the retail sector that is trying to keep up with the rapidly changing consumption behaviors. Because, researches highlight that both concepts affect purchase behaviors of the consumers. In this study, a comprehensive literature review on the effects of in-store atmosphere and background music services on consumer behavior has been conducted. As the effects of in-store music services on consumers in terms of genre, rhythm, tempo and vocals are examined in details, it is concluded that music has positive effects on purchasing behavior of consumers.

Hızla değişen tüketim davranışlarına ayak uydurmaya çalışan perakende sektörü açısından mağaza atmosferi ve mağaza içi müzik kavramları giderek önem kazanmaktadır. Çünkü, yapılan araştırmalar her iki kavramın da tüketici satın alma davranışlarını etkilediğini göstermektedir. Bu çalışmada, mağaza içi atmosfer ile arka plan müzik hizmetlerinin tüketici davranışlarına yönelik etkilerine ilişkin kapsamlı bir literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Mağaza içi müzik hizmetlerinin tür, ritim, tempo ve vokal bakımından tüketiciler üzerindeki etkileri kapsamlı olarak incelendiğinde, müziğin tüketicilerin satın alma davranışlarına yönelik olumlu etkilerinin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.