SOSYAL SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM GELİRLERİNE ETKİSİ: EKONOMETRİK BİR ANALİZ


NURDOĞAN A. K.

Fırat Üniversitesi İİBF Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.3, no.2, pp.81-106, 2019 (Peer-Reviewed Journal)