Borsa Birleşmelerinin Endeksler Üzerine Etkisi: Euronext Uygulaması


KOCABIYIK T., KONUŞKAN A.

IV. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, Burdur, Turkey, 5 - 06 December 2019, pp.643-652

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Burdur
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.643-652
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes