Imidacloprid’in Bal Arılarının (Apis mellifera anatoliaca ve Apis mellifera caucasica) Vücut Fonksiyonları Üzerine Etkisinin Araştırılması


Creative Commons License

KARAHAN A., GÜL A., KUTLU M. A., KARACA İ.

Türk Doğa ve Fen Dergisi, vol.7, no.1, pp.24-28, 2018 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Türk Doğa ve Fen Dergisi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.24-28
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

 

Besides producing valuable products like honey, pollen, propolis and bee milk, honey bee (Apis mellifera L.) also acts as pollinator in nature. The decline of honey bees and pollinators in recent years has caused great concern in the world. Neonicotinoid insecticide residues in nectar and pollen of cultivated plants also play an important role in the reduction of honey bees.

In this study, 6 different doses (20, 10, 5, 2.5, 1.25, 0.625 ml /100 L pure water) of imidacloprid, which is widely used in agricultural areas, were prepared by diluting 50% of this dosage with 20 ml/100 L water and the effects on the body functions of Anatolian bee (Apis mellifera anatoliaca) and Caucasian bee (Apis mellifera caucasica) were investigated.

It was seen that the body motor movements of the bees fed with 20 ml/100 L pure water dose of Imidacloprid, which is widely used in agricultural area, had stopped; however as the dose decreased the body motor movements of the bees increased. This has come to the conclusion that Imidacloprid has had a negative impact on both honeybees and honey production.

 

Bal arıları (Apis mellifera L.) insanlar için bal, polen, propolis, arı sütü gibi değerli ürünleri üretmenin yanı sıra, doğada tozlaşma görevini de yapmaktadır. Son yıllarda bal arısı ve tozlayıcıların azalması, dünyada büyük kaygılara neden olmuştur. Kültür bitkilerinin nektar ve polenlerindeki neonikotinoid insektisit kalıntıları, bal arılarının azalmasında da önemli roller oynamaktadır.

Bu çalışmada, tarımsal alanlarda yaygın olarak kullanılan imidacloprid‘in 20 ml/100 L saf su dozu ile bu dozdan %50 oranında seyreltilerek hazırlanan 6 ayrı dozu (20, 10, 5, 2,5, 1,25, 0,625 ml /100 L saf su) Anadolu arısı (Apis mellifera anatoliaca) ile Kafkas arısının (Apis mellifera caucasica) vücut fonksiyonları üzerine etkisi araştırılmıştır.

Imidacloprid‘in tarımsal alanlarda yaygın olarak kullanılan 20 ml/100 L su dozu ile beslenen arıların vücut motor hareketlerinin durduğu, doz miktarı azaldıkça arıların vücut motor hareketlerinin de arttığı görülmüştür. Sonuçta, Imidacloprid‘in hem bal arıları hem de bal üretimi üzerine olumsuz yönde etki ettiği kararına varılmıştır.