Probiyotik Özellik Gösteren Bazı Laktik Asit Bakterileri ve Mayaların Tümör Baskılayıcı Etkilerinin Araştırılması


Kahraman M., Terzioğlu M. E., Karahan Çakmakçı A. G.

9. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası Probiyotik ve Bağırsak Sağlığına Bütüncel Yaklaşım Kongresi , Ankara, Turkey, 26 - 29 October 2022, pp.15

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.15
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Çalışmada insan kaynaklı probiyotik bakterilerin ve mayaların bağışıklık sistemine etkileri ile kolon kanserini önleme veya etkisini yavaşlatma yeteneklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Yaşları 25-45 arasında 12 sağlıklı bireyin dışkılarından izole edilen mikroorganizmaların tanısı yapılıp, gastrik asit ve safra tuzuna dayanıklılık, ekzopolisakkarit (EPS) üretimi ve proteoliz, antioksidan aktiviteleri ve antimikrobiyellere duyarlılıkları incelenmiştir. Mikroorganizma süpernatantları ve hücre içeriklerinden 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) yöntemiyle antioksidan aktivite tayini yapılmıştır. MTT ve Trypan Blue (TB) dışlama deneyleriyle kalın bağırsak kanseri hücre hattı (CT26) üzerinde test edilmiştir. 30 adet Balb-c faresinden çeşitli gruplar oluşturulmuş, hücre hattı ve seçilen suşlar bu gruplara uygulanmıştır. Grupların kan örneklerinden ELISA yöntemi ile INF-γ, TNF-α ve IL-10 sitokin değerleri, kalın bağırsak doku örneklerinden immünofloresan ile Ki67 boyaması ve dalak lenfositlerinden akış sitometri ile NK, CD8, CD3 ve Mac-3 değerleri belirlenmiştir. Bulgular: 66 bakteri ve 17 maya olmak üzere toplam 83 mikroorganizma izole edilmiştir. Bu mikroorganizmaların probiyotik olma özellikleri ve tümör baskılama yeteneklerine göre seçilen suşlar (MK17, MK45, MK55, MK73) hayvan denemeleri için belirlenmiştir. L. plantarum MK55 suşunun, IFN-γ, TNF-α, IL-10 verilerinin, sağlıklı kontrol grubunun verilerine yaklaştığı görülmektedir. Aynı suş, NK1, Mac-3, CD3 ve CD8 ölçümlerinde anlamlı bir şekilde sağlıklı kontrol grubu verilerine yakın olarak bulunmuştur (p<0.05). Ki67 örneklerinde ise L. plantarum MK55 suşunun hem tümör enjeksiyonu öncesi hem de tümör enjeksiyonu sonrası kanser hücresinin çoğalmasına engel olabileceği belirlenmiştir. Sonuç: Kolon kanseri hücre hattı denemeleri ile MK55 suşunun hem tümör oluşumunu engellediği hem de oluşmuş tümörün baskılanmasında etkili olduğu görülmüştür.