SIMPLIFIED TRAIL PROCEDURE IN TURKISH CRIMINAL PROCEDURE LAW


Tulay M. E., Doğan Y.

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.10, no.2, pp.349-376, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.349-376
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

In the Turkish Criminal Procedure Law, a new trial procedure named "Simplified Trail Procedure" has been put into practice under the section "Proceedings Regarding Some Crimes" of the Criminal Procedure Law, with the Law No. 7188 dated 17.10.2019. The simplified trial procedure which adopted in order to conclude criminal proceedings in a reasonable time and to reduce the workload of the courts and to ensure the judicial economy is worth examining legally in terms of the consequences of the legal regulation and the results of the Turkish legal system and practice. In the simplified trial procedure, which is an exception to the trial judgment; Issues such as the legal conditions foreseen in terms of the application of the trial procedure, the conditions for applying the procedure in terms of time, the objection to the sentence, and the participation of the defense counsel in the process are the main considerations to be examined.

Keywords: Procedure regarding some crimes, judicial economy, penal court, objection, mandatory defense counsel

Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda, Ceza Muhakemesi Kanununun “Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme” başlıklı bölümü altında, 17.10.2019 tarih ve 7188 Sayılı Kanun ile “Basit Yargılama Usulü” adıyla yeni bir yargılama usulü uygulamaya konulmuştur. Ceza yargılamalarının makul sürede sonuçlanması ve mahkemelerin iş yükünü azaltıp usul ekonomisinin temini amacıyla benimsenen basit yargılama usulü, kanuni düzenleme ve Türk Hukuk sistem ve uygulaması bakımından sonuçları itibariyle hukuken incelemeye değerdir. Duruşmalı yargılamanın istisnası mahiyetinde olan basit yargılama usulünde; muhakeme usulünün tatbiki açısından öngörülen yasal şartlar, usulün zaman bakımından uygulanma koşulları, basit yargılama usulü neticesinde verilen hükme itiraz ve müdafiin sürece katılımı gibi konular, başlıca incelenmesi gereken hususlar olarak göze çarpmaktadır.

Anahtar kelimeler: Bazı suçlara ilişkin muhakeme, usul ekonomisi, asliye ceza mahkemesi, itiraz, zorunlu müdafi