CAN için Tersine Mühendislik Yaklaşımı


Yavuz E.

3 rd International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences, Konya, Turkey, 20 - 23 July 2022, pp.999

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.999

Abstract

CAN (Kontrol Alan Ağı), gerçek zamanlı kontrol uygulamaları için kullanılan bir seri iletişim

protokolüdür. İlk olarak otomobillerde kullanılmak üzere geliştirilmesi sebebiyle, CAN’ın en yaygın

uygulaması araç elektronik ağlarıdır. Ağdaki tüm elektronik birimler, herhangi bir zamanda iletişime

geçerek, CAN veriyolu üzerinden temel kontrol verilerini birbirleriyle paylaşabilirler. Bu çalışmanın amacı,

açık kaynaklı SocketCAN yazılımı kullanarak, CAN ağı için bir tersine mühendislik yaklaşımı sunmaktır.

SocketCAN, Linux işletim sistemi üzerinde çalışan ve CAN ağını taklit edebilen bir emülatör

uygulamasıdır. Esnek ve kontrol edilebilir olması sebebiyle, tersine mühendislik uygulamaları için elverişli

bir ortam sunar. Tersine mühendislik, bir ürün ya da yazılım hakkında bilgi edinilmesine ve sistemin

işlevselliğinin ortaya çıkarılmasına olanak tanır. CAN veriyolu üzerinde hangi düğümün öncelikli olarak

veriyolunu kullanacağı, CAN tanımlayıcılar (CAN ID) ile belirlenir. Yapılmak istenen tersine mühendislik

uygulaması için, sanal bir CAN ortamında, CAN ID değerlerine filtreleme uygulanarak, bir veri akışı

sağlanmıştır. Belirli bir CAN mesajının ID değerini belirledikten sonra, sistemin çalışması gözlemlenmiştir.

Ardından bu mesajın içeriği değiştirilerek, farklı bir işlem yürütmesi sağlanmıştır. Gönderilen paketlerin

ID değerleri ile, cihazların davranışlarının nasıl etkilendiği gözlemlenebilmiştir. Burada dikkat edilmesi

gereken nokta, giriş verilerindeki küçük değişikliklerin, büyük sonuçlara yol açabilecek olmasıdır. Gerçek

donanımlarda işlem yapılırken bu durum, hayati sorunlara yol açabilir. Bu çalışmada, otomotiv bileşenleri

için kullanılan yazılımların taklit edilmesinin mümkün olduğunu gösteren bir sonuca varılmıştır.