Aphakic Retinal Detachment; Risk Factors, Pathogenesis, Clinical Characteristics and Management


Creative Commons License

Tök Ö.

Güncel Retina Dergisi, vol.4, no.3, pp.148-153, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 4 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Güncel Retina Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.148-153

Abstract

ÖZ

Afaki, regmatojen retina dekolmanı (RD) için majör risk faktörlerinden biridir. Miyopi, erkek cinsiyet, vitreus kaybı, erken

yaş gibi predispozan faktörler RD gelişimini kolaylaştırır. Afak RD’ler genellikle semptomatik değildir. Yırtık lokalizasyonu

daha çok üst kadranda, ekvator hizasında ya da ora serrata yakınlarına yerleşimli ve boyutları küçük olma eğilimindedir.

Tedavide pars plana vitrektomi ve/veya skleral çökertme yöntemlerinin fonksiyonel ve anatomik sonuçları benzerdir.

Anahtar Kelimeler: Afaki, retina dekolmanı, afakik retina dekolmanı, intrakapsüler katarakt ekstraksiyonu, miyopi.

*Özlem TÖK*/ ORCID No: 0000-0002-1778-5233

*Prof Dr, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları ABD

Geliş Tarihi/Received: 28.05.2019 Kabul Tarihi/Accepted:15.12.2019

Yazışma Adresi/Address for Correspondence: Özlem TÖK, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları ABD

Tel./Phone: 0246 2119286 E-posta/E-mail: esattok@yahoo.com

ABSTRACT

Aphakia is one of the major risk factors for rhegmatogenous retinal detachment (RD). Predisposing factors such as myopia,

male gender, vitreous loss, young age facilitate development of RD. Generally, aphakic RD do not any symptoms. Retinal

breaks are located more in the superior retinal quadrant , equatorial or near the ora serrata and are tended to small size. Pars

plana vitrectomy and/or scleral buckling have similarly functional and anatomical outcome in treatment.

Keywords: Aphakia, retinal detachment, aphakic retinal detachment, intracapsular cataract extraction, myopia.