Felsefi Boyutlarıyla Sinema Sanatı


Creative Commons License

Erenözlü S. S.

SineFilozofi, vol.8, no.16, pp.263-278, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 16
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.31122/sinefilozofi.1175587
  • Journal Name: SineFilozofi
  • Journal Indexes: EBSCO Legal Source, ERIHPlus, TR DİZİN (ULAKBİM), Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.263-278
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

20. yüzyılın gelişiyle birlikte dünya çok hızlı bir değişimin içine girmiştir. Bu değişim siyasi haritalar, bilimsel buluşlar, toplumsal yapılarla birlikte, Batı Dünyası adına en çok sanatta ve felsefede kendisini göstermiş; özellikle de bilim, sanat ve felsefe kendilerini bir bütün olarak ifade etme fırsatını bulmuştur. Bu durum en çok 20. yüzyılda başat gösteren postmodern sanatlar ve sinema sanatında kendisini göstermektedir. Postmodern sanatlar, sanatı felsefi bir cihet olarak görürken sinema sanatı; bilimsellik, felsefe ve sanat minvalinde ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla sinema, gelişiminin her basamağında sanat ve felsefeyle yakından ilgilenmiş, karşılıklı bir etkileşime girmiştir. Sinemanın felsefeyle olan bu münasebetiyle birlikte sanat, estetik, anlam, üretim, yeniden üretim vb. gibi kavramlar ve bununla beraber birçok sorunsal da kendisini göstermiştir. Özellikle bu kavramlar üzerine yürütülen tartışmalar sinematografinin icadı ile birlikte ortaya çıkmış, dolayısıyla sinema da bu eleştiri ortamı içerisinde varlık kazanmıştır. Ancak sinema sanatına yöneltilecek en önemli felsefi problem; sinematografinin ahlaktan dine, üretimden ekonomiye, siyasetten kültüre kadar uzanan çok yönlü tartışmalara maruz kalmasıyla birlikte ontolojik bütünlüğünün muallak bir durumla karşı karşıya kalmasıdır. Bu çalışmanın amacı, sinema sanatının felsefeyle olan ilişkisini, tarihsel ve kavramsal bir perspektifte ele almak ve ona felsefi bir varlık alanı kazandırmaktır. Çalışmanın yöntemi, sinema, sanat ve felsefe kavramlarının birbiriyle ilişkisi bağlamında çözümlenmesi ve tarihsel boyutta araştırılması olarak belirlenmiştir.    Anahtar Kelimeler: Sinema Sanatı, Sinema Felsefesi, Sanat Felsefesi, Estetik.