Hartree Fock and Yoğunluk Fonksiyon Teori DFT Metotlarıyla 2 Hydroksiasetofenon Molekülünün Titreşimsel Analizi ve Moleküler Yapısı


UCUN F. , Uu K.

26. Uluslararası Fizik Kongresi, Türk Fizik Derneği, 1 - 03 October 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text