Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Kapsamındaki Maliyet Etkililik Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi


CAMUZ BERBER İ., Elipek E., YİĞİT A.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.34, pp.163-180, 2019 (Peer-Reviewed Journal)