Deneyimsel Değer Yaklaşımında Kritik Değer Sürücüleri Muğla Bölgesinde Faaliyet Gösteren Dört ve Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma


PAPATYA N., GÜZEL F. Ö.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.9, no.19, pp.87-106, 2013 (Peer-Reviewed Journal)