Isparta Açısı ofiyolitlerine ait harzburjitik peridotitler ve bir yitim zonu ortamındaki kısmi ergimeye ilişkin yorumlar


CARAN Ş., UYSAL K., ÇOBAN H., KARSLI O., BİLGİN A., SADIKLAR M. B.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 27 - 30 September 2005, pp.60-62

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.60-62