Macroeconomic Determinants of Urban Solid Waste Amount: A Review on OECD Countries


ŞATAF C., EZANOĞLU Z.

Çağdaş Yerel Yönetimler, vol.32, no.3, pp.103-124, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 32 Issue: 3
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Çağdaş Yerel Yönetimler
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.103-124
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

With the increase in the amount of urban solid waste production around the world, governments are looking for solutions for this problem. In order to reduce the amount of urban solid waste, it is important to first determine the macroeconomic indicators that cause the increase. Solid wastes should be handled in terms of administration due to their negative effects on the environment and health. Municipal solid waste production rate is associated with population growth, income level, migration, economic and industrial developments. In this study, the effects of macroeconomic indicators on the amount of urban waste were tried to be explained. In this context, the relationship between the macroeconomic variables and the amount of urban waste was examined by panel data analysis method using the data of 2007-2017 of some OECD countries. As a result of the analysis made in the study, it has been seen that the amount of urban solid waste will decrease as the GDP increases. This is explained by the effect of technological investment and development. It has been determined that the amount of urban solid waste will increase with the increase in the education level and the increase in the unemployment rate will decrease the amount of urban solid waste. In addition, it is thought that the amount of solid waste produced will increase with the increase in urbanization. The results of the analysis prove this effect.
Dünya genelinde kentsel katı atık üretim miktarında artış yaşanması ile birlikte devletler bu sorun için çözüm önerileri aramaktadır. Kentsel katı atık miktarının azaltılması için öncelikle artışa sebep olan makroekonomik göstergelerin tespit edilmesi önemlidir. Katı atıkların çevreye ve sağlığa olumsuz etkileri sebebiyle idare açıdan ele alınması gerekmektedir. Belediye katı atık üretim hızı, nüfus artışı, gelir düzeyi, göç, ekonomik ve endüstriyel gelişmeler ile ilişkilendirilmektedir. Bu çalışma ile makroekonomik göstergelerin kentsel atık miktarı üzerine etkileri açıklanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda bazı OECD ülkelerine ait 2007-2017 yılları verileri kullanılarak panel veri analizi yöntemiyle makroekonomik değişkenler ve kentsel atık miktarı arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada ele alınan analiz neticesinde GSYİH arttıkça kentsel katı atık miktarının azalacağı görülmüştür. Bu durum teknolojik yatırım ve gelişim etkisi ile açıklanmaktadır. Eğitim düzeyinin artmasıyla kentsel katı atık miktarının artacağı ve işsizlik oranının artmasının kentsel katı atık miktarını azaltacağı tespit edilmiştir. Ayrıca kentleşmenin artması ile üretilen katı atık miktarının artacağı düşünülmektedir. Yapılan analiz sonuçları bu etkiyi kanıtlar niteliktedir.