Süleyman Demirel Üniversitesi Rüzgâr Enerjisi Santrali Projesi


Elibüyük U., YAKUT A. K., ÜÇGÜL İ.

yekarum e-dergi, vol.3, no.2, pp.22-32, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: yekarum e-dergi
  • Page Numbers: pp.22-32
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Fossil fuels a lot of damage they cause to the environment and are particularly, will run out, people have turned to using renewable energy sources. There is a certain life of renewable energy sources, which are self-renewing source of energy at certain times and permanently exhausted by people that energy sources. A large proportion of renewable energy sources consist of changing the form of the sun. Various world events because of the various movements around the world and because of the location of the sun take place. One of them is also obtained with the help of winds and wind energy, wind turbines. In this study, the occurrence of wind energy, the wind energy potential in Turkey, today referred the case of the use of wind energy in Turkey. Suleyman Demirel University Wind given wind speed and wind energy calculations for the selected location for the power plant, Suleyman Demirel University, the cost of the plant is planned to be established and depreciation will be calculated.

Fosil yakıtların çevreye verdikleri zararların çok olması ve özellikle de tükenecek olmaları, insanları yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya yöneltmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının belirli bir ömrü yoktur, yani belirli sürelerde kendini yenileyen enerji kaynaklarıdır ve bu enerji kaynakları insanlar tarafından kalıcı olarak tüketilemezler. Yenilenebilir enerji kaynaklarının büyük bir bölümü güneşten gelen enerjinin form değiştirmesinden meydana gelmektedir. Dünya?nın çeşitli hareketlerinden ve güneş çevresindeki konumundan dolayı çeşitli yeryüzü olayları gerçekleşmektedir. Bunlardan biri de rüzgârdır ve rüzgârdan enerji, rüzgâr türbinleri yardımıyla elde edilir. Bu çalışmada rüzgâr enerjisi oluşumundan, Türkiye rüzgâr enerjisi potansiyelinden, günümüzde Türkiye?nin rüzgâr enerjisini kullanım durumundan bahsedilecek ve Süleyman Demirel Üniversitesi Rüzgâr Enerji Santrali için seçilen yer için rüzgâr hızları ve rüzgâr enerjisi hesaplamaları verilerek, Süleyman Demirel Üniversitesi kurulması planlanan santralin maliyeti ve amortismanı hesaplanacaktır.