Kültepe Kayseri Çevresinin Fosil ve Güncel Polen Analizleri Işığında Holosen Ortamsal Değişimi İlk Sonuçlar


ÖREN A. , DOĞAN U., ŞENKUL Ç. , EASTWOOD W. J.

TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 13 - 14 October 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text