İmgesel Düzlemde Görme ve Dramatik Tasarım


AYCIL N.

DEÜ, GSF, Sahne Sanatları Bölümü, Prof.Dr. Özdemir Nutku'ya Armağan Kitabı, pp.425-431, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)