Rat minör tükürük bezlerinin glikokonjugatlarındaki şeker rezidülerinin lektin histokimyasal olarak belirlenmesi


ÇINAR K., DEMİRBAĞ E., EREKLİ Ö.

23. Ulusal Biyoloji Kongresi, Turkey, 5 - 09 September 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes