İşletme Kuluçkaları ve Bölgesel Kalkınma Kavramsal Çerçeve ve Literatür Bulguları


SUNGUR O., DULUPÇU M. A.

5. Yerel Ekonomiler Kongresi, Celal Bayar Üniversitesi, Turkey, 9 - 11 May 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes