Japon bıldırcınları (Coturnix coturnix japonica) rasyonlarına humat ve maya hücre duvarı eksraktı ilavesinin besi performansı, bağırsak mikroflorası ve kan parametrelerine etkisi.


Creative Commons License

YANIK G., GÜNAL M., ÖZKAYA S.

MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES, vol.31, no.2, pp.181-187, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 31 Issue: 2
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: MEDITERRANEAN AGRICULTURAL SCIENCES
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.181-187
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

This study was aimed to determine the effects of humate and yeast cell wall extract supplementation on performance, intestinal microflora and blood parameters of Japanese quail (Coturnix coturnix japonica) from a day old to 42 days of age. Two hundred mixed sex Japanese quail chicks were divided into four treatment groups each consisting of 50 chicks. Dietary treatments were respectively: basal diet (as a control), basal diet+humate 2 g kg-1, basal diet+2 g yeast cell wall extract kg-1 and basal diet+2 g humate kg-1+2 g yeast cell wall extract kg-1. The humate and yeast cell wall extract alone or their combination had no significantly effect (P>0.05) on live weight, feed consumption, feed conversion and mortality at 0-21, 22-42 and 0-42 days of age. Caecal microflora, carcass and some blood parameters were determined at 42 days of age. Humate and yeast cell wall extract alone or a humate-yeast cell wall extract combination did not affect (P>0.05) the carcass yield and some relative organ weights such as liver, heart and gizzard. Treatments had no effect (P>0.05) on caecal population of Coliform, Lactobacillus and E. coli bacteria. However, humate and humat+yeast cell wall extract supplementation reduced (P<0.05) serum total cholesterol concentration while yeast cell wall extract supplementation tended to reduce. There were no differences (P>0.05) on serum triglyceride, alanine transaminase (ALT), alkaline phosphatase (ALP), aspartate aminotransferase (AST), albumin, total protein concentrations among the groups. The role of these additives on performance and gut microflora need further research.

 

Bu çalışmada Japon bıldırcınlarının (Coturnix coturnix japonica) rasyonlarına humat ve maya hücre duvarı ekstraktı ilavesinin besi performansı, bağırsak mikroflorası ve kan parametreleri üzerine etkileri incelenmiştir. Bu amaçla günlük yaşta karışık cinsiyette 200 adet Japon bıldırcını (Coturnix coturnix japonica) civcivi her birinde 50 civciv bulunan 4 gruba dağıtılarak 42 gün süreyle beslenmişlerdir. Deneme grupları, sırasıyla kontrol (herhangi bir yem katkısı içermeyen), kontrol+2 g humat kg-1, kontrol+2 g maya hücre duvarı ekstraktı kg-1, kontrol+2 g humat kg-1 +2 g maya hücre duvarı ekstraktı kg-1’dan oluşmuştur. Rasyona humat ve maya hücre duvarı ekstraktının tek başına ya da birlikte ilavesi 0-21, 22-42 ve 0-42 günlük yaş dönemleri itibariyle ortalama canlı ağırlık, yem tüketimleri, yem dönüşüm oranları ve ölüm oranları üzerinde önemli derecede etkili olmamıştır (P>0.05). Sekum mikroflora, karkas ve kan parametreleri analizleri 42. günde yapılmıştır. Rasyona humat ve maya hücre duvarı ekstraktının tek başına ya da birlikte ilavesi karkas randımanı ve karaciğer, kalp ve taşlık gibi bazı oransal organ ağırlıkları ile sekum Coliform, Lactobacillus ve E.coli bakteri sayıları üzerine etkili olmamıştır (P>0.05). Serum trigliserit, alanin aminotransferaz (ALT), alkalen fosfataz (ALP), aspartat aminotransferaz (AST), albumin, toplam protein konsantrasyonu bakımından gruplar arasında farklılık görülmemiştir (P>0.05). Ancak rasyona humat ve humat+maya hücre duvarı ekstraktı ilavesi serum toplam kolesterol konsantrasyonunu düşürmüş (P<0.05), rasyona ilave edilen maya hücre duvarı ekstraktı ise serum toplam kolesterol konsantrasyonunu düşürme eğilimine sokmuştur. Bu yem katkı maddelerinin performans ve bağırsak mikroflora üzerine etkilerini araştırmada yeni araştırma ve yaklaşımlara ihtiyaç vardır.