ÖZ Afaki, regmatojen retina dekolmanı (RD) için majör risk faktörlerinden biridir. Miyopi, erkek cinsiyet, vitreus kaybı, erken yaş gibi predispozan faktörler RD gelişimini kolaylaştırır. Afak RD’ler genellikle semptomatik değildir. Yırtık lokalizasyonu daha çok üst kadranda, ekvator hizasında ya da ora serrata yakınlarına yerleşimli ve boyutları küçük olma eğilimindedir. Tedavide pars plana vitrektomi ve/veya skleral çökertme yöntemlerinin fonksiyonel ve anatomik sonuçları benzerdir. Anahtar Kelimeler: Afaki, retina dekolmanı, afakik retina dekolmanı, intrakapsüler katarakt ekstraksiyonu, miyopi. *Özlem TÖK*/ ORCID No: 0000-0002-1778-5233 *Prof Dr, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları ABD Geliş Tarihi/Received: 28.05.2019 Kabul Tarihi/Accepted:15.12.2019 Yazışma Adresi/Address for Correspondence: Özlem TÖK, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları ABD Tel./Phone: 0246 2119286 E-posta/E-mail: esattok@yahoo.com ABSTRACT Aphakia is one of the major risk factors for rhegmatogenous retinal detachment (RD). Predisposing factors such as myopia, male gender, vitreous loss, young age facilitate development of RD. Generally, aphakic RD do not any symptoms. Retinal breaks are located more in the superior retinal quadrant , equatorial or near the ora serrata and are tended to small size. Pars plana vitrectomy and/or scleral buckling have similarly functional and anatomical outcome in treatment. Keywords: Aphakia, retinal detachment, aphakic retinal detachment, intracapsular cataract extraction, myopia.


Creative Commons License

Tök Ö., Argun M.

Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları, Ankara, 2020

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları
  • City: Ankara
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes