The Relation between Alienation and Private Property in The Economic and Philosophic Manuscripts of 1844


Soysal S.

Posseible, vol.10, no.2, pp.142-157, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Posseible
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.142-157
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Karl Marx’s The Economic and Philosophic Manuscripts of 1844 is a very important text in understanding his conception of alienation. In this text, four different forms of alienation are mentioned. However, when Marx’s explanations concerning these forms of alienation are analyzed, it becomes manifest that indeed one of them, species alienation, is more basic and all the other forms of alienation stem from this form of alienation. The claim that species alienation is the basic form of alienation makes possible both grounding Marx’s claim that alienation is the cause of private property and showing that alienation is not a fact that is peculiar to capitalist system.

Karl Marx’ın 1844 Ekonomik ve Felsefi Elyazmaları onun yabancılaşma kavrayışını anlamak açışından oldukça önemli bir metindir. Bu metinde dört farklı yabancılaşma türünden söz edilir. Ancak, Marx’ın bu yabancılaşma biçimlerine ilişkin açıklamaları incelendiğinde, aslında bunlardan birinin, türsel yabancılaşmanın, daha temel olduğu ve diğerlerinin de bu yabancılaşma biçiminden kaynaklandığı ortaya çıkar. Türsel yabancılaşmanın temel yabancılaşma biçimi olduğu iddiası, hem Marx’ın emeğin yabancılaşmasının özel mülkiyetin nedeni olduğu iddiasını temellendirmeyi hem de yabancılaşmanın sadece kapitalist sisteme özgü bir olgu olmadığını göstermeyi olanaklı kılar.