Rüzgar Türbinleri, Çeşitleri Ve Rüzgar Enerjisi Depolama Yöntemleri


Creative Commons License

ELİBÜYÜK U., ÜÇGÜL İ.

Süleyman Demirel Üniversitesi Yekarum e-Dergi, vol.2, no.3, pp.1-14, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Showing the rapid development and use of technology and the economy can compete with fossilbased energy sources becomes one of the most important renewable energy source is wind power. Energy in the wind into electrical energy systems are wind turbines. According to the rotation axis wind turbines, according to speed, power, according to the number of blades, according to the effects of wind, according to the gear according to the specifications and are classified according to the installation location. To the size of wind turbines, wind upstream, according to the axis of rotation and installation location are compared. In addition, wind energy storage methods and new developments are given information about

Teknolojisi ve kullanımı en hızlı gelişme gösteren ve ekonomisi de fosil kaynaklı enerji kaynakları ile rekabet edebilir hale gelen yenilenebilir enerji kaynaklarının en önemlilerinden biri rüzgâr enerjisidir. Rüzgârdaki enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren sistemler rüzgâr türbinleridir. Rüzgâr türbinleri dönme eksenlerine, devirlerine, güçlerine, kanat sayılarına, rüzgâr etkisine, dişli özelliklerine ve kurulum konumlarına göre sınıflandırılırlar. Rüzgâr türbinlerini büyüklüklerine, rüzgâr geliş yönüne, dönme eksenlerine ve kurulum yerlerine göre karşılaştırılmıştır. Ayrıca rüzgâr enerjisinin depolama yöntemleri ve yeni gelişmeleri hakkında da bilgi verilmiştir.